Odobrenje za radove – upgrade VDSL SGT mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla):

 • 07.2022 godine u periodu od 05.00 do 06.00h
  • Srebrenik
  • Srnice Donje
  • Seona kod Srebrenika
  • Babunovići
  • Ježinac
  • Moranjci
  • Kiseljak
  • Tinja
 • 07.2022 godine u periodu od 05.00 do 06.00h
  • Duboki potok
  • Gornji Srebrenik
  • Zahirovići
  • Špionica Donja
  • Špionica Srednja
  • Sladna
  • Višća
  • Rujići

 07.2022 godine u periodu od 05.00 do 06.00h

  • Omazići
  • Grivice
  • Banovići
  • Repnik
  • Podgorje
  • Banovići Selo
  • Brezovača
  • Treštenica
  • Aljkovići

Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.