Odobrenje za radove na RR linku RRSt Fortica-BS Hutovo – lokacija Hutovo

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 22.07.2022 godine, u terminu od 10:00 do 11:00 sati, neće dolaziti do smetnji u radu usluga BH Telecoma na lokacija Hutovo.

Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.