BH Telecom postao Platinum partner u pružanju usluga kompanije DELL Technologies

Lider na tržištu IKT rješenja, kompanija BH Telecom, je od sada i Platinum partner kompanije DELL Technologies. U prethodnom periodu ova kompanija je ispunila poslovne zahtjeve i preduslove za Platinum partnera u pružanju usluga iz portofolija kompanije DELL Technologies.

Ostvarivanjem partnerstva, BH Telecom je napravio iskorak u profiliranju kompanije i svojih uposlenika za implementaciju usluga i rješenja iz domena tehničkih i infrastrukturnih projekata koje DELL EMC ima u svojoj ponudi.

Kao jedan od ključnih aktera na polju digitalne transformacije svih segmenata društva, BH Telecom je prepoznao potrebu za specijalizacijom svojih uposlenika i sticanjem dodatnih kompetencija u domenu IKT rješenja, sa ciljem pružanja profesionalne usluge svojim korisnicima i zajedničkog kreiranja novog načina poslovanja.

BH Telecom će u budućnosti moći pružiti poslovnim korisnicima profesionalne konsultantske usluge samostalno ili u saradnji sa mrežom partnera, kako bi korisnici rješenja ostvarili maximalne benefite pri korištenju istih, a od 1. juna u ponudi BH Telecoma je i novi poslovni model za pružanje prilagođenih projektnih IKT rješenja korisnicima iz domena telekomunikacionih, partnerskih i IT usluga, uz usluge podrške, konsultacija, projektovanja i implementacije željenih rješenja.