Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u ponudi postpaid mobilne telefonske usluge – Extra paketa

Od 1. aprila 2023. godine počinje primjena nove/izmijenjene ponude postpaid telefonske usluge – Extra paketa koja podrazumijeva primjenu izmijenjenih cijena/sadržaja/uslova za njene postojeće korisnike.

Nova ponuda korisnicima donosi puno više mobilnog interneta i više saobraćaja, veće popuste za kupovinu uređaja, uz povećanje cijene mjesečne naknade.

Svi Extra paketi, izuzev Extra XS paketa, bez obzira na odabranu opciju i trajanje ugovorenog odnosa, od 1.aprila imat će više GB u svom paketu.

Više interneta u paketu, korisnicima automatski osigurava veće količine za korištenje u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana: Albanija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija.

Pored toga, Extra S i Extra Net paketi bit će obogaćeni sa više minuta i SMS poruka uključenih u paket.

Nova, bogatija ponuda Extra paketa, donosi izmjene cijena, odnosno povećanje mjesečne naknade i to:

 • 2,70 KM sa PDV-om za Extra S, Extra Net i Extra M pakete uz opciju popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 24 mjeseca
 • 3 KM sa PDV- om za Extra S, Extra Net i Extra M pakete uz opcije osnovni paket, bogatiji sadržaj 12/24 mjeseca, Asemblirana/Komision 12/24 mjeseca
 • 3,60 KM sa PDV-om za Extra L uz opciju popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 24 mjeseca
 • 4 KM sa PDV-om za Extra L uz opcije osnovni paket, bogatiji sadržaj 12/24 mjeseca, Asemblirana/Komision 12/24 mjeseca
 • 7,20 KM sa PDV-om Extra XL uz opciju popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 24 mjeseca
 • 8 KM sa PDV-om Extra XL uz opcije osnovni paket, bogatiji sadržaj 12/24 mjeseca, Asemblirana/Komision 12/24 mjeseca
 • 4,50 KM sa PDV-om za Extra XXL uz opciju popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 24 mjeseca
 • 5,00 KM sa PDV-om za Extra XXL uz opcije osnovni paket, bogatiji sadržaj 12/24 mjeseca, Asemblirana/Komision 12/24 mjeseca
 • 10, 00 KM sa PDV-om za Extra Premium paket
 • 2,85 KM sa PDV-om za Extra S, Extra Net i Extra M pakete uz popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 12 mjeseci
 • 3,80 KM sa PDV-om za Extra L paket uz popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 12 mjeseci
 • 7,60 KM sa PDV-om za Extra XL paket uz popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 12 mjeseci

4,75 KM sa PDV-om za Extra XXL paket uz popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 12 mjeseci.

Detaljan pregled sadržaja trenutne i nove ponude Extra paketa:

Extra S Extra Net Extra M Extra L
  Opcije Novi paket Novi paket Novi paket Novi paket
Osnovni
paket
500  + 500
3 GB

550 min. + 550 SMS
5 GB 
100.+ 100
12 GB

150 min.+ 150 SMS
15 GB
1000.+ 1500
5 GB
1000 min. + 1500
10 GB
2000 + 1500
10 GB
2000 min. + 1500 SMS
25 GB
Popust
24 mjeseca
500+ 500
3 GB

550 min. + 550 SMS
7 GB 
100.+ 100
12 GB

150 min.+ 150 SMS
24 GB 
1000.+ 1500
5 GB
1000 min.+ 1500
15 GB
2000 + 1500
10 GB
2000 min. + 1500 SMS
30 GB
Bogatiji sadržaj
12 mjeseci
600+ 600
4 GB

650 min. + 650 SMS
10 GB
100 + 100
18 GB

200 min.+ 200 SMS
30 GB 
1200 + 1500
6 GB
1200 min. + 1500
20 GB
2500 + 1500
15 GB
2500 min. + 1500 SMS
40 GB
Bogatiji sadržaj
24 mjeseca
800 + 800 SMS
6 GB
800 min + 800 SMS
14 GB 
200 + 200
24 GB

300 min.+ 300 SMS
45 GB 
1500 + 1500
8 GB
1500 min. + 1500
30 GB
3000 + 1500
20 GB
3000 min. + 1500 SMS
50 GB
Uređaj / uređaj partnera

12/24 mjeseca   

500 + 500
3 GB

550 min + 550 SMS
7 GB
100.+ 100
12 GB
150 min.+ 150 SMS
24 GB
 

1000 +150
5 GB

1000 min. + 1500
15 GB
2000 + 1500
10 GB

2000
min. + 1500 SMS
30 GB

 

  Extra XL Extra XXL Extra Premium
  Opcije Novi paket Novi paket Novi paket
Osnovni
paket
4000 + 1500
30 GB
4000 min. + 1500 SMS
40 GB
10000 + 5000
50 GB
10000 min.+ 5000 SMS
70 GB
10000 + 5000
100 GB
10000 min. + 5000 SMS
200 GB
Popust
24 mjeseca
4000 + 1500
30 GB
4000 min.+ 1500 SMS
50 GB
10000 + 5000
50 GB
10000 min.+ 5000 SMS
90 GB
Bogatiji  sadržaj
12 mjeseci
5000 + 1500
40 GB
5000 min. + 1500 SMS
70 GB
10000 + 5000
60 GB
10000 min.+ 5000 SMS
120 GB
Bogatiji sadržaj
24 mjeseca
6000 + 1500
50 GB
6000 min. + 1500 SMS
90 GB
10000 + 5000
80 GB
10000 min. + 5000 SMS
150 GB
Uređaj / uređaj partnera

12/24 mjeseca   

4000 + 1500
30 GB

4000
min.+ 1500 SMS
50 GB
10000 + 5000 S
50 GB
10000 min. + 5000 SMS
90 GB
10000 + 5000
100 GB
 

10000 min. + 5000 SMS
200 GB

Od 1. aprila 2023. godine svi pretplatnici Extra paketa, bez obzira na period obaveznog trajanja ugovora i osnova po kojem je ugovoreno obavezno trajanje, prelaze na novu Extra ponudu paketa sa novim cijenama, sadržajima/saobraćajem, uslovima i pravilima.

Prava korisnika: U periodu od 2. do 31.marta (30 dana) korisnici Extra paketa imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, osim korisnika koji imaju ugovoreni odnos na 12/24 mjeseca po osnovu asemblirane usluge, tj. korisnika koji su kupili uređaj iz ponude BH Telecoma sa popustom.

U slučaju raskida ugovora za korišteni Extra paket, korisnici koji su kupili uređaj iz ponude BH Telecoma (asemblirana usluga) dužni su platiti sve preostale rate za uređaj i ukupno odobrene popuste, koji im se fakturišu na prvom narednom računu, dok su korisnici koji su kupili uređaj iz Partnerske ponude BH Telecoma u slučaju raskida ugovora za Extra paket dužni platiti cjelokupni preostali iznos za uređaj, koji im se fakturiše na prvom narednom računu.