OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA CJENOVNIKA USLUGA BH TELECOMA

Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da će od 1. decembra 2022. godine doći do sljedećih izmjena u Cjenovniku usluga BH Telecoma:

  • povlači se iz ponude usluga „Prijenos AV signala“,
  • za usluge „MPLS VPN – Top net“ i „Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim opsegom (paket Business Pro)“, mijenjaju se cijene pristupa na određeno vrijeme (korištenje na period do 30 dana i korištenje na period od 30 do 90 dana), i to:
    • u slučaju MPLS VPN usluge na određeno vrijeme cijena pristupa se snižava, sa 468 KM na 234 KM (jednokratno po priključku) za brzine od 5 do 100 Mbps i  sa 936 KM na 468 KM (jednokratno po priključku) za brzine preko 100 Mbps,
    • u slučaju usluge Fiksni pristup Internet mreži na određeno vrijeme cijena pristupa se mijenja sa 66,69 KM na 117 KM jednokratno.

Cijene su navedene sa uračunatim PDV.

Za više informacija o uslugama posjetite www.bhtelecom.ba ili pozovite broj 1322.