Novi Moja TV BH Net-Go paket u ponudi BH Telecoma od 20. juna

U Cjenovnik BH Telecoma, u dijelu „Pristup internetu, multimediji i fiksnom telefonu putem mobilnih mreža nove generacije“ od 20.juna ove godine se uvodi novi Moja TV BH Net – Go paket, sa cijenom mjesečne pretplate od 29 KM i cijenom pristupa usluzi/uključenja paketa od 23,40 KM. Paket je namijenjen fizičkim licima.

Sadržaj Moja TV BH Net-Go paketa čine:

  • usluga pristupa Internetu putem mobilnih mreža nove generacije i
  • TV/radio usluga sa više od 60 lokalnih TV stanica sa područja BiH, 30 radio kanala, live kamere, TimeShift TV i EPG (elektronski programski vodič).

U naknadu za Moja TV BH Net-Go paket je uključeno 50 GB saobraćaja, neograničen mobilni pristup Internetu na fer osnovi na principu zbira uploada i downloada. Mobilni internet uključen u mjesečnu naknadu korisnik može koristiti po maksimalno mogućoj brzini u mreži BH Telecoma, koja ovisi o lokaciji, raspoloživosti mreže, korištenoj pristupnoj tehnologiji, terminalnoj opremi korisnika i drugim faktorima. Nakon potrošnje uključene količine mobilnog interneta po maksimalnoj mogućoj brzini, korisnik nastavlja korištenje po smanjenoj brzini od 128 kbps, bez dodatne naplate potrošnje. Po iskorištenju količine mobilnog interneta uključene u paket, korisnik može dokupiti mobilni internet po maksimalnoj mogućoj brzini, prema Cjenovniku. Dokupi mobilnog interneta se aktiviraju jednokratno putem Kontak centra BH Telecoma. Mogući su dokupi od: 20 GB za 10 KM, 50 GB za 15 KM i 100 GB za 20 KM. Obračunska jedinica za korištenje interneta je 1 kB.

Paket Moja TV BH Net-Go kreiran je prvenstveno za korisnike koji žive u bh.naseljima u kojima ne postoji tehnička mogućnost za realizaciju Moja TV usluge. 

Detaljne informacije korisnicima su dostupne u Cjenovniku BH Telecoma, na prodajnim mjestima BH Telecoma, te putem besplatnog info telefona 1444.