Izmjene i dopune u okviru ponude Moja TV videoteke

Izmjene ponude usluge za Moja TV podrazumijeva uvođenje mogućnosti jednokratnog iznajmljivanja paketa sadržaja (više različitih sadržaja, serija ili epizoda istog sadržaja), za razliku od trenutnog koncepta ponude iznajmljivanja pojedinačnih, samostalnih video sadržaja.

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma, nomenklaturni broj  4.1.3.1.1.1 „Moja TV Videoteka:“ mijenja se i glasi:

Broj

nomenkl.

NAZIV USLUGE Jedinica mjere Cijena bez PDV-a u KM Cijena sa

PDV-om u KM

 4.1.3.1.1.1. Moja TV Videoteka:

 

a)     Kategorija A

b)     Kategorija B

c)      Kategorija C

d)     Kategorija D

e)     Kategorija E

f)       Kategorija F

g)     Kategorija G

h)     Kategorija H

i)       Kategorija I

j)       Kategorija J

 

jednokratno

(po video sadržaju / paketu sadržaja)

 

 

0,50

0,85

1,27

1,70

2,13

2,56

2,98

4,26

6,40

8,54

 

 

0,59

0,99

1,49

1,99

2,49

2,99

3,49

4,99

7,49

9,99

Napomena:

a)     MojaTV Videoteka je dodatna usluga koja korisnicima omogućava iznajmljivanje video sadržaja na zahtjev (eng. Video on Demand – VoD) poput filmova, serija, muzičkih koncerata, sportskih utakmica i dr.

b)     Video sadržaji se nude pojedinačno (samostalno) ili kao paket sadržaja.

c)     Ponuda video sadržaja, po kategorijama, dostupna je kroz MojaTV meni i na internet stranici BH Telecoma.

d)     Od trenutka aktivacije, odabrani sadržaj je dostupan korisniku, bez ograničenja broja gledanja:

–  u periodu od 24 sata, za pojedinačne video sadržaje;

–  u periodu koji je naveden u okviru Moja TV menija, za pakete video sadržaja.

e)     Odabrani sadržaj ili paket sadržaja je aktivan za korisnika sve do isteka definisanog perioda dostupnosti i nije moguća prijevremena deaktivacija.

 

BH Telecom. Moja priča