Testna ponuda za korisnike fiksne mreže

Produžili smo do 29. septembra 2021. godine promotivno-prodajnu akciju „Testna ponuda za korisnike fiksne mreže“ – besplatan testni period korištenja Moja TV Phone i Moja TV Full 1 i netFlat 5 paketa u trajanju od jednog mjeseca (30 dana) za rezidencijalne postojeće korisnike fiksnog telefonskog priključka kojima je obezbijeđen širokopojasni pristup internetu, kao i svim korisnicima „solo“ fiksne telefonske usluge.

U okviru Moja TV paketa korisnicima se dodjeljuje fiksna telefonska usluga koja uključuje neograničen govorni saobraćaj na fer osnovi prema brojevima svih fiksnih telefonskih mreža u BiH.

Fer osnova podrazumijeva 1.500 besplatnih minuta za pozive prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH – prema fiksnoj mreži BH Telecoma i fiksnim mrežama drugih operatora u BiH, uz naplatu naknade za uspostavu poziva u slučaju poziva prema drugim fiksnim mrežama BiH, po cijeni iz Cjenovnika. Preostali saobraćaj koji korisnik generira u toku testnog perioda naplaćuje se po važećem Cjenovniku.

  • netFlat – Pristup internetu

Korisnicima koji uz fiksni telefonski priključak imaju potrebu samo za pristupom Internet mreži predlaže se korištenje paketa netFlat 5, čija je mjesečna naknada 17,01 KM (bez PDV-a), jedan mjesec besplatno. Dakle, korisnik će u periodu testnog korištenja netFlat paketa plaćati samo mjesečnu pretplatu za fiksni telefonski priključak (12,82 KM bez PDV-a).

  • Moja TV

Korisnicima koji uz fiksni telefonski priključak imaju potrebu za TV sadržajem i/ili pristupom internetu predlažu se Moja TV Phone i Moja TV Full 1 po cijeni pretplate fiksnog telefonskog priključka (12,82 KM), jedan mjesec besplatno. U ovom slučaju, korisnik će plaćati samo mjesečnu pretplatu za fiksni telefonski priključak (12,82 KM bez PDV-a), a odabrani Moja TV paket bi bio besplatan jedan mjesec.

Uslovi akcije se nalaze na linku:
Uslovi akcije Testna ponuda za korisnike fiksne mreže

Moja priča. BH Telecom