Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga-uvođenje usluge SMS Vaučer

Od 21.juna 2021. godine se proširuje ponuda usluga posebne namjene BH Telecoma uvođenjem nove usluge SMS Vaučer unutar usluge Komercijalni SMS i MMS.

 

Uslugom SMS Vaučer se omogućava kupovina vrijednosnih vaučera za krajnje korisnike putem SMS-a, a koje generiše Pretplatnik usluge i dostavlja kód vaučera krajnjem korisniku putem SMS kanala.

Isporučene vaučere putem SMS poruke, krajnji korisnik može iskoristiti na mjestima i na način koji definiše Pretplatnik usluge.

 

Definisan je slijedeći tok pružanja usluge:

  • Krajnji korisnik šalje inicijalni SMS sa ključnom riječi koja podrazumijeva vrijednost vaučera prema servisnom broju Pretplatnika, koji ima sopstvenu aplikaciju (3PP -Third Party Purchase) koja generiše kodove, šifre ili drugi vid teksta.
  • Pretplatnička aplikacija generiše kodove, šifre ili drugi vid teksta na osnovu ključne riječi i šalje povratni SMS prema krajnjem korisniku.
  • Krajnji korisnik dobiveni kod vaučera može iskoristiti na mjestima i na način koji definiše Pretplatnik, koji garantuje za ispravnost kodova i njihovu namjenu.
  • Nakon što krajnji korisnik dobije kód putem povratnog SMS, isti može iskoristiti na svim prodajnim mjestima koja primaju vaučere Pretplatnika, ili kod samog Pretplatnika.

 

Cijene korištenja usluge SMS Vaučer

 

Cijena za Pretplatnika usluge:

NAZIVJEDINICA MJERECIJENA sa PDV
Pristup usluzi SMS Vaučer:jednokratno 

292,50 KM

 

Mjesečna pretplata za korištenje uslugemjesečno58,50 KM
Naknada za korištenje usluge SMS Vaučerpo izvještaju o  naplaćenom od krajnjih korisnika10% od sume vrijednosti naplaćenih vaučera
Slanje povratne SMS poruke sa sadržajem vaučera prema krajnjem korisniku u omjeru sa inicijalnim SMS 1:1po porucibesplatno
Napomena:

Ukoliko Pretplatnik pošalje više poruka prema krajnjem korisniku u odnosu na inicijalni SMS i prekorači omjer 1:1, Pretplatnik plaća cijenu SMS poruke po cijeni i uslovima iz usluge Bulk SMS/MMS.

 

Cijena za krajnjeg korisnika usluge:

NAZIVJEDINICA MJERECIJENA sa PDV

 

Korištenje usluge Komercijalni SMS i MMS za krajnje korisnike
Slanje inicijalnih SMS poruka iz BH Mobile mreže za uslugu SMS Vaučer prema numeraciji 062 02 XXXpo poruci0,07 KM

 

Detaljnije informacije o načinu pružanja usluge nalaze se u Cjenovniku BH Telecoma i Specifičnim uslovima usluge SMS Vaučer.