Izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju

Obavještavamo korisnike da će od 01.02.2021. godine doći do izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma, u okviru: 

  • Usluga BH Line mreže – Fiksna telefonska usluga
  • Biz izbor usluge
  1. Uvođenje u ponudu novog paketa fiksne telefonske usluge za poslovne korisnike – BizPhone Plus

Elementi ponude/uslovi korištenja BizPhone Plus paketa:

  • Pristupna taksa za paket BizPhone Plus – 23,40 KM sa PDV (neovisno od broja priključaka u paketu)
  • Cijena mjesečne pretplate po pojedinčanom priključku iz paketa BizPhone Plus – 9,36 KM sa PDV
  • Paket BizPhone Plus sadržava minimalno 2, a maksimalno 4 priključka
  • Svi pojedinčani priključci paketa BizPhone Plus su vezani isključivo za jednu lokaciju
  • Međusobna komunikacija priključaka iz paketa BizPhone Plus je besplatna.
  1. Izmjene u ponudi usluge IP Centrex

Korisnicima IP Centrex usluge se omogućava korištenje dodatnih paketa za međunarodni saobraćaj: N-Line, E-Line, E-Line Super, koji podrazumijevaju jeftinije telefonske razgovore prema fiksnim mrežama određenih zemalja.

  1. Izmjene u ponudi Biz izbor usluge 

Korisnicima Biz izbor usluge se omogućava uključenje BizPhone Plus paketa u Biz izbor.

Svaki telefonski broj/priključak iz paketa BizPhone Plus ima na rasploaganju 3.000 minuta za besplatne razgovore prema ostalim telefonskim priključcima iz Biz izbor grupe.

 

Moja priča. BH Telecom.