Unapređenje usluga Korporativni pristup (M2M) i Paket za fiskalne kase

Obavještavamo korisnike da BH Telecom od 1. januara 2021.godine značajno unapređuje ponudu usluge Korporativni pristup (M2M) i Paket za fiskalne kase, omogućivanjem korištenja usluga na 4G/4G+ mreži.

Postojeći korisnici usluga koji žele koristiti uslugu na 4G/4G+ mreži, će morati izvršiti zamjenu SIM kartice (SIM na USIM) po cijeni definisanoj Cjenovnikom u iznosu od 5,00 KM (sa PDV-om).

 

Ostale detaljne informacije korisnicima su dostupne putem besplatnih info telefona BH Telecoma: 1444 (za rezidencijalne korisnike) i 1322 (za poslovne korisnike).

BH Telecom.
Moja priča!