Odluka o izmjenama Cjenovnika usluga – BULK SMS i Mobilno oglašavanje

Obavještavamo korisnike će od 01.02.2021g. doći do promjena U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma za usluge Bulk SMS i Mobilno oglašavanje, kako slijedi:

1.    U okviru Usluge Bulk SMS mijenja se cijena za:

 

NAZIV USLUGEJedinica mjere 

Cijena bez

PDV-om u KM

 

Cijena sa

PDV-om u KM

Slanje SMS/MMS poruka prema drugim mrežama u BiHpo poruci0,070,082

 

U okviru Usluge Mobilno oglašavanje mijenjaju se cijene za:

 

NAZIV USLUGEJedinica mjere 

Cijena bez PDV-a u KM

 

Cijena sa

PDV-om u KM

Slanje SMS poruka prema korisnicima drugih operatora u BiHpo poruci0,0620,072
Slanje MMS poruka prema korisnicima drugih operatora u BiHpo poruci0,0620,072
Slanje WAP Push poruka prema korisnicima drugih operatora u BiHpo poruci0,0890,104

 

 

Moja priča. BH Telecom