Obavijest o izmjenama i dopunama cjenovnika – redizajn usluge Korporativni pristup (M2M)

Obavještavamo korisnike da će od 1.januara 2021.godine ponuda usluge Korporativni pristup (M2M) BH Telecoma biti unaprijeđena kroz:

– izmjene količine i cijene podatkovnog saobraćaja za dodatne pakete za prijenos podataka

– uvođenje 50 besplatnih SMS poruka za pojedinačni SIM priključak usluge Korporativni pristup (M2M) unutar BiH.

 

Izmjene količine i cijene podatkovnog saobraćaja za dodatne pakete za prijenos podataka

 

Od 1.januara će se primjenjivati izmijenjeni dodatni paketi za prijenos podataka unutar usluge kako slijedi:

NazivCijena KM bez PDVCijena KM sa PDVCijena 1 MB po prekoračenju KM bez PDVCijena 1 MB po prekoračenju KM sa PDV
Paket 10 MB0,500,590,150,176
Paket 25 MB1,001,170,080,094
Paket 50 MB1,501,760,070,082
Paket 100 MB2,002,340,060,070
Paket 500 MB3,003,510,030,035
Paket 1 GB4,505,270,030,035
Paket 2 GB6,007,020,030,035
Paket 5 GB10,0011,700,020,023
Paket 8 GB16,0018,720,020,023
Paket 10 GB20,0023,400,010,012
Paket 20 GB25,0029,250,010,012
Paket 50 GB50,0058,500,010,012
Paket 100 GB75,0087,750,010,012

 

Nova ponuda dodatnih paketa za prijenos podataka

 

Cijene mjesečne pretplate po SIM kartici ostaju nepromijenjene, kao i pravila kreiranja Shared pool opcije i nakon 1.1.2021.

 

Postojeći korisnici će biti migrirani na nove pakete sa većom količinom saobraćaja prema slijedećem principu:

Postojeći priključakNovi paket
Paket 10 MBPaket 10 MB
Paket 25 MBPaket 50 MB
Paket 50 MBPaket 100 MB
Paket 100 MBPaket 1 GB
Paket 500 MBPaket 5 GB
Paket 1 GBPaket 10 GB
Paket 3 GBPaket 20 GB
Paket 9 GBPaket 20 GB

 

 

Uvođenje 50 besplatnih SMS poruka za pojedinačni SIM priključak usluge Korporativni pristup (M2M) unutar BiH

 

U skladu sa izmjenama, za pojedinačni SIM priključak usluge Korporativni pristup će od 1.1.2021. uključeno 50 besplatnih SMS poruka prema mrežama unutar BiH na mjesečnom nivou, a koje su uključene u cijenu mjesečne naknade.

Neiskorištene SMS poruke ne mogu biti prenesene u naredni mjesec niti sabirane u Shared pool. Cijena SMS poruke po prekoračenju broja uključenog u pretplatu iznosi 0,06 KM sa PDV za mreže unutar BiH, a za SMS koje se šalju u mreže izvan BiH cijena iznosi 0,16 KM sa PDV.

 

Ostale dodatne i administrativne usluge Korporativni pristup (M2M) koje nisu dio izmjena ostaju nepromijenjene.