Obavijest poslovnim korisnicima

Izmjene i dopune u ponudi Cloud usluga BH Telecoma

Obavještavamo poslovne korisnike da će se od 1. oktobra 2020. godine primjenjivati sljedeće izmjene:

  • Nova usluga Cloud Access Private Connect

Usluga Private Connect sa asimetričnim pristupnim brzinama omogućava povezivanje lokacija korisnika sa Data Centrom BH Telecoma kroz privatnu IP MPLS mrežu BH Telecoma, dodjeljenim linkovima asimetričnih kapaciteta/pristupnih brzina (downstream>upstream).

Usluga Private Connect sa asimetirčnim pristupnim brzinama bit će dostupna u pet predefinisanih opcija određenih raspoloživim kapacitetima pristupnih brzina:

Private Connect sa asimetirčnim pristupnim brzinama​Jedinica mjere ​Cijena sa PDV-om 
​Naknada za aktivaciju: ·                   ​postojeći korisnik usluga prijenosa podataka BH Telecoma; ·                   ​novi korisnik koji nema usluge prijenosa podataka kod BH Telecoma ​jednokratno, ​po lokaciji koja se povezuje sa DC ​ ​ ​Besplatno ​ ​ ​35,00 
​Nakanda za brzinu prijenosa: ​ ​ ​mjesečno, ​po lokaciji koja se povezuje sa DC ​ 
​Deklarisana brzina [od Mbps] ​Maksimalna brzina [do Mbps] ​ 
2+/0,2+ 10+/1+ 50+/10+ 100+/20+ 200+/40+ 10/1 50/10 100/20 200/40 1000/200 25,00 28,00 45,00 66,00 103,00 
  • Sniženje cijena usluge Private Connect simetričnim pristupnim brzinama, odnosno sniženje naknada za brzinu prijenosa:
Cloud Access Private Connect – simetričniJedinica mjereCijena sa PDV-om
Naknada za brzinu prijenosa:Mjesečno, po lokaciji koja se povezuje sa DC 
–          2 Mbps136,50
–          10 Mbps327,60
–          100 Mbps2.340,00 1.716,00
–          200 Mbps3.510,001.890,00
–          1 Gbps6.401,854.165,00

Izmjenama i dopunama u ponudi Cloud usluga BH Telecoma povlači se dodatna usluga Managed Virtual Firewall. Umjesto posebne dodatne usluge, korisnicima će biti na raspolaganju, u okviru Secure Gateway usluga određeni nivo upravljanja od strane BH Telecoma, kao defaultna opcija  uključena u naknadu usluga Secure Gateway.

Secure Gateway usluge će uključivati i sljedeće elemente upravljanja uslugama od strane BH Telecoma:

  • Incijalna instalacija i konfiguracija Secure Gateway usluge prema zahtjevima korisnika,
  • Manje izmjene incijalne konfiguracije Secure Gateway usluga, na zahtjev korisnika, u okviru već konfigurisanih postavki, koje ne zahtjevaju dodatno trošenje resursa BH Telecoma na posebnu analizu, dizajn rješenja i dodatnu konfiguraciju.

BH Telecom Cloud: Public Cloud made in BiH.

Moja priča.