Izmjene i dopune Cjenovnika – unapređenje PANTHEON Cloud usluga

Obavještavamo korisnike da će od 15. oktobra 2020. godine imati pristup novim, dodatnim uslugama PANTHEON Cloud rješenja:

– e – Dokumentacija – pohrana cjelokupne dokumentacije koja se koristi u preduzeću;

– e – Knjiženje – sistem za prepoznavanje sadržaja skeniranih računa, odnosno dokumenata u PDF obliku, koji omogućava snimanje podataka iz papirnatog dokumenta u oblik e – Računa, automatsko knjiženje konta i glavnu knjigu;

– Sigurnosna kopija – kopije baze podataka PANTHEON-a čuva se na serveru koji se koristi u data centru BH Telecoma. Ova funkcionalnost će se ponuditi korisnicima koji imaju On-premise licence;

– Konektor licenca – licenca koja se koristi za povezivanje vanjskih/dodatnih aplikacija i uređaja na PANTHEON bazu podatka.

Detaljne informacije o izmjenama bit će dostupne u Cjenovniku BH Telecoma i Specifičnim uslovima usluga „PANTHEON Cloud“ ili  putem besplatnog telefona BH Telecoma 1444.