OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA NABAVKE RADOVA NA IZGRADNJI POSLOVNO – SKLADIŠNOG CENTRA BH TELECOMA U TUZLI PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj 16275/16

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA NABAVKE RADOVA NA IZGRADNJI POSLOVNO – SKLADIŠNOG CENTRA BH TELECOMA U TUZLI PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj 16275/16

Postupak nabavke  radova na izgradnji Poslovno –skladišnog centra BH Telecoma u Tuzli   objavljen na web stranici Društva www.bhtelecom.ba dana 15.07.2016 godine se  privremeno obustavlja i tenderska dokumentacija za predmetnu nabavku se ne može preuzimati  na protokolu BH Telecoma.

  

Ponuđači koji su uplatili naknadu za tendersku dokumentaciji , istu će moći preuzeti odnosno ista će biti poslana  kada se steknu uslovi za preuzimanje tenderske dokumentacije i nabavka bude ponovno objavljena.