OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA

Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke 78750/22

U postupku nabavke IPTV headend opreme broj nabavke: 78750/22 , objavljenog na web stranici www.bhtelecom.ba a koja se provodi putem javnog nadmetanja, obavještavamo vas da se prolongira rok za dostavljanje ponuda sa 12.09.2022 na 19.09.2022.godine, te da je novi rok za dostavljanje inicijalnih ponuda u predmetnoj nabavci 19.09.2022. godine do 9:30.

Ostali uslovi i zahtjevi iz tenderske dokumentacije ostaju neizmjenjeni.

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane tenderskom dokumentacijom  po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija .