OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVKE 59254/22

Vezano za postupak nabavke Nabavka potrošnog elektro i mašinskog materijala za potrebe energetike u BH Telecomu putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja br 59254/22, ovim dopisom obavještavamo Vas da se rok za dostavu ponuda za predmetnu nabavku prolongira do 21.07.2022. godine do 13:00 sati, zbog kasnog odgovora sa naše strane, a na upit ponuđača.

Ostali uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji ostaju nepromjenjeni.

Napomena: U slučaju da je ponudu za predmetnu nabavku dostavio neko od ponuđača istu može preuzeti na Protokolu, Franca Lehara 7, Sarajevo.