JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

LOT – 1  MNC I RNC ORMARI CENTRALA sa pripadajućim spojnim kablovima- 21 komad

Stanje opreme: korišteno – ispravno

Početna prodajna vrijednost – 2.500,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Usmeno javno nadmetanje/Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 2.500,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići,

LOT – 2  GSM antene (57 kom) +  feeder kabal (cca. 200 m) i jumper kablovi (cca. 100 kom) i nosač za vanjsku RBS za BS – (1 kom)

Stanje opreme: korišteno – ispravno

Početna prodajna vrijednost – 500,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 500,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići,

LOT – 3 Potrošni materijal za elektro i vodoinstalacije

 • PVC cijevi 6 m – 5298 m
 • Redukcija pocinčana – 6 kom
 • Čep pocinčani – 8 kom
 • Kuglični ventil – 18 kom
 • Razvodna kutija – 159 kom
 • Osigurač – 18 kom
 • Adapter za konektore – 4 kom
 • Konektor ženski / muški – 342 kom
 • Spojnice – 80 kom
 • Letvica priključna – 29 kom
 • Podnaponski relej – 2 kom
 • Patrona za osigurač – 20 kom
 • Čelični antimagnet prsten – 146 kom
 • Utičnica za vanjsku montažu – 14 kom
 • Štapići za čišćenje konektora – 175 kom
 • Grijač za toplu kupku – 7 kom
 • Grijač za roštilj – 17 kom
 • Stopica – 30 kom
 • Grlo za starter – 20 kom
 • Sabirnica za el. šporet – 5 kom
 • Fluo št. Sijalica- 30 kom
 • Halogena sijalica – 135 kom
 • Termostat za top. kupku/fritezu – 6 kom
 • Utičnica trofazna – 10 kom
 • Patch cord – 80 kom
 • Cisco ME-3400EG – 3 kom
 • Čahura za nastavak kablova – 400 kom
 • Čahura za PF uže – 200 kom
 • Čahura za nastavak kablova – 40 kom
 • Pasta za tvrdi lem – 4 kom
 • Grlo 4 pina – 30 kom
 • Impulsni relej – 5 kom
 • Ventilator – 12 kom
 • Spoj fiksni – 20 kom
 • Optički konektor – 68 kom
 • Cijev toploskupljajuća – 43 kom
 • Štitnici PVC – 2785 kom
 • Cijev niklovana – 7 kom
 • Cijev savitljiva – 200 kom
 • Spojnica za PE-HD cijevi – 113 kom
 • Instrument VSIR za mjerenje izolacije – 1 kom
 • Instrument FLK 199/001 – 1 kom

Stanje opreme: korišteno – nekorišteno – ispravno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 1.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići, skladište Blažuj

LOT – 4 Rashodovani telefonski aparati i informatička oprema

 • Mobiteli             135 kom
 • Fiksni tel. 116 kom
 • Printeri            7 kom
 • Toneri (razni) 81 kom
 • PC          19 kom
 • Laptopi             7 kom
 • Tablet racunari 3 kom
 • Daljinski za STB 20 kom
 • Modemi i routeri 19 kom
 • Card reader 2 kom
 • Alat za skidanje izolacije sa kabla – 25 kom
 • USB stick – 2 kom
 • Foto apparat – 1 kom
 • Stalak za telefon – 1 kom
 • Platforma za nadzor i upravljanje za IPTV – 1 kom

Stanje opreme: korišteno – ispravno

Početna prodajna vrijednost – 2.500,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 2.500,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići,

LOT – 5 Šatori monterski 2,5 * 1,5 m – 24 kom i Rashodovani kancelarijski namještaj

 • Radni sto 8 kom
 • Radna stolica            12 kom
 • Kancelarijska polica 1 kom
 • Mobilne kasete 10 kom
 • Vjesalica za garderobu 3 kom
 • Info pult 1 kom
 • Ormari / komode 6 kom
 • Dodatak za radni sto 1 kom
 • Ugao za radni sto 1 kom

Stanje opreme:korišteno / nekorišteno – ispravno / ne kompletno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 1.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići,

LOT-6   Rezervni dijelovi za automobile i Rashodovani sitni alat i inventor

 • Ulje za mjenjač – 33 kom
 • Osigurač za auto – 6 kom
 • Posuda za tečnost kvačila – 9 kom
 • Podloška za čep kartera – 3 kom
 • Prednja lafeta – 2 kom
 • Kinetički zglob – 3 kom
 • Bendex – 3 kom
 • Kugla / lafeta – 6 kom
 • Rashodovane autogume – 16 komada
 • Presvlake za auto – 1 kom
 • Špic za beton – 6 kom
 • Stega mala – 800 kom
 • Izvijači – 15 kom + 2 seta
 • Kliješta – 24 kom
 • Korpa za kišobran – 6 kom
 • Znak saobračajni – 4 kom
 • Stezaljka – 60 kom
 • Set burgija za željezo – 1 set
 • Heftarica za 100 listova- 1 kom
 • Heftarica mala – 1 kom
 • Konopac I sigurnosni pojas – 4 kom
 • Radno odijelo ljetno – 4 kom
 • Radno odijelo zimsko – 1 kom
 • Ključ V – 11 kom
 • Pomično mjerilo – 1 kom

Stanje opreme: korišteno – ispravno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 1.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići, skladište Blažuj

LOT  7 –  Akumulatorske baterije – 200 kom i napojni ormar – 1 kom

Početna prodajna vrijednost – 10.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 10.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići,

LOT 8 – Rashodivani sistemi klimatizacije ( 44 kom) i svjetleće reklame – (3 kom)

Početna prodajna vrijednost – 7.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 7.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići,

                                                                           II.

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovanih sredstava Društva Alipašin Most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom u terminu od 10.00 – 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na sljedećim lokacijama:

 • Skladište Halilovići, Džemala Bijedića 177, Sarajevo
 • Skladište Blažuj, Kamenolom bb, Sarajevo

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava društva koja je imenovana od strane Generalnog direktora Rješenjem broj: 03-16-75333-8/20 od 23.09.2020. godine.

III.

 • Način prodaje:

– Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT1, LOT2, LOT3, LOT4, LOT5, LOT6.

– Pismeno javno nadmetanje za LOT 7 i LOT 8

 • Depozit / garancija za ozbiljnost ponude:

– Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 u  iznosu od 100% početne prodajne vrijednosti svakog pojedinačnog LOT-a na kojem učestvuje.

       -Za svaki pojedinačni LOT na kojem učesnik u postupku želi da se prijavi, obavezan je za svaki LOT zasebno izvršiti uplatu depozita a uplatnice priložiti uz ostalu dokumentaciju.

       – Na svakoj uplatnici jasno naznačiti za koji LOT se uplata odnosi jer se u protivnom ista neće uzeti u razmatranje.

 • Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom odnosno zadržavanjem iznosa depozita u visini postignute kupoprodajne cijene za taj LOT.
 • Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz obostrani potpis otpremnice / zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadnu reklamaciju.
 • Povrat uplaćenih sredstava po LOT-ovima koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući/transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita za konkretno taj LOT.
 • U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude (depozit), a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.
 • Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.
 • Oprema koja se prodaje, a koja ima status elektronskog i električnog otpada će se ustupiti samo ponuđačima koji posjeduju validno Rješenje/dozvolu nadležnog organa o zbrinjavanju istog.

IV.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju / licitaciji za kupovinu rashodovanih sredstava i opreme iz tačke I. ovog javnog poziva se trebaju predati na Protokol BH Telecoma, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa upisanim ličnim i kontakt podacima o ponuđaču i naznačenim brojem LOT-a/ova za koje učestvuje sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu za prodaju rashodovanih sredstava – (NE OTVARATI!)“, najkasnije do utorka 10.05.2022. godine do 10:00 sati (za sve LOT-ove!)

 • Prijave koje na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

Prijava treba da sadrži:

 1. prijavu sa upisanim iznosom inicijalne ponude/ cijene za svaki LOT,
 2. lične i kontakt podatke o ponuđaču (adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,
 3. ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica – ovjera Opština,
 4. ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica – ovjera Opština,
 5. potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,
 6. potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude (30 dana) – ovjera Opština,
 7. potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana – ovjera Opština,
 8. potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu/sredstva staviti u dalju upotrebu – ovjera Opština
 9. dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije) – Uplatnica/e za svaki LOT pojedinačno,

Javno nadmetanje će se obaviti u četvrtak 12.05.2022. godine u 10:00 sati (za sve LOT-ove), u zgradi Telecom Inženjeringa, Bulevar Meše Selimovića 18, 71000 Sarajevo – Kafeterija, I sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

NAPOMENA:

 • Prisustvo na javnom nadmetanju dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima uz obavezno pridržavanje svih važećih epidemidemioloških mjera!
 • Članovima komisije, licima koja vrše prodaju, radnicima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, rukovodnim radnicima i članovima organa upravljanja Društva nije dozvoljeno učestvovanje na javnom nadmetanju u svojstvu ponuđača!
 • U sali može biti prisutno samo jedno lice ispred svakog ponuđača!
 • Za LOT-ove 1, 2, 7 i 8 obavezna je dozvola o zbrinjavanju elektronskog otpada i samo firmama, odnosno njihovim predstavnicima, koji posjeduju odgovarajuću dozvolu će se dozvoliti učešće na nadmetanju.