Javni poziv za dostavljanje ponuda vršenja usluga produkcije i prijenosa utakmica Premijer Lige BIH u rukometu (dvoranskih sportova) za potrebe multimedijalnih servisa BH Telecoma d.d. Sarajevo

Opis usluge:

Produkcija i ekskluzivni prijenos utakmica Premijer Lige BIH u rukometu i proizvodnja tv sadržaja vezanog za rukometne utakmice (dvoranski sportovi) u HD kvaliteti

 

BH Telecom DD Sarajevo kao host broadcaster i vlasnik svih licenciranih ekskluzivnih prava objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda od strane zainteresiranih pružalaca usluge produkcije i prijenosa utakmica Premijer Lige BIH u rukometu.

Sva zainteresirana pravna lica koja zadovoljavaju minimalno nabrojane tehničke standarde i opće uvjete za pružanje usluga svoje ponude treba da dostave do 28.02.2022.g. putem e-maila na adrese:

renata.jazic@bhtelecom.ba / zlatan.tafro@bhtelecom.ba.

BH Telecom će do 15.03.2022. razmotriti ponude i dostaviti prijavljenim licima obavijest o odabiru pravnog lica s kojim će provesti postupak nabavke u skladu s procedurama i pravilima definiranim u Pravilniku o nabavkama BH Telecom DD Sarajevo.

 

Predmet ponude:

Predmet ponude je vršenje usluga produkcije i prijenosa utakmica Premijer lige BIH u rukometu (sa stručnim komentarom) po rundown protokolu za utakmicu (60+15) te produkcija i prijenos „specijal“ emisije vezane za predmetnu utakmicu, a koja se sastoji od minimalno 15 min materijala, na način da produkcija i prijenos ukupnog proizvedenog tv sadržaja iznosi ukupno min. 75 minuta. Osim produkcije i prijenosa, te proizvodnje tv sadržaja vezanog za utakmicu ponuđač je dužan da isporuči kompletnu info grafiku u skladu sa EHF (European Handball Federation) standardima kao i da unutar min. 15 minta proizvedenog sadržaja emitira reklamne poruke BH Telecoma, te obezbijedi mini mobilni tv studio u svrhu realizacije programskog sadržaja.

Kvalificirani ponuđači za realizaciju projekta su dužni ispoštovati sljedeće:

 • Proizvodnja i prijenos tv sadržaja u trajanju od min. 75 min (+/- 5 min), a koji uključuje tv sadržaj od min. 15 minuta i rukometnu utakmicu od 60 min sa stručnim komentarom na minimalno jednoj poziciji
 • Distribucija  signala do headend-a naručioca usluge na platformi MOJA TV
 • Pružalac usluga produkcije i prijenosa rukometne utakmice dužan je nakon svakog prijenosa dostaviti BH Telecomu highlightse (HL) sa svake utakmice koju realizuje i to u roku ne dužem od 20 minuta nakon završetka utakmice
 • Isključivo BH Telecom d.d. Sarajevo zadržava pravo na korištenje materijala svih utakmica (HL i kompletnih prijenosa) koje realizira BH Telecom
 • Pružalac usluga produkcije će u procesu produkcije i prijenosa utakmica i isporuke na headend BH Telecoma DD Sarajevo koristiti jedinstvene i usaglašene grafičke elemente po standardu EHF, Rukometnog Saveza BIH i prije svega, BH Telecoma
 • Prijenosi treba da sadrže jedinstvenu grafiku i statistiku;
 • Prijenosi treba da se realizuju prema rundown protokolu* rukometne utakmice (u nastavku teksta Javnog poziva) i iz mini mobilnog studija sa terena, a koji obezbjeđuje ponuđač (brendiran i odobren od strane BH Telecoma)
 • Zainteresirani ponuđači u sklopu svoje ponude dostavljaju Izjavu da će poštovati sve Covid-19 mjere propisane od strane Rukometnog Saveza na stranici rukometnisavezbih.com, te za svaku utakmicu prije ulaska i postavke opreme u pojedinačnoj dvorani od Rukometnog saveza ishodovati potrebne dozvole za ulazak i postavku opreme za produkciju i prijenos utakmice u dvorani o svom trošku i za svoj račun

Zainteresirani ponuđači svoje ponude podnose elektronskim putem na gore naznačene e-mail adrese do 28.02.2022.godine.

Uz generalni tekst ponude i izražavanja zainteresiranosti za pružanje usluga produkcije i prijenosa kao u naslovu ponuđači dostavljaju ponudu odvojeno po elementima:

 1. Tehnička ponuda (reportažno vozilo ili ponuđena, a u skladu sa stadardima prijenosa prihvatljiva alternativa, rider lista opreme, osoblje) – u skladu sa minimalnim propisanim tehničkim standardom postavke a/v opreme (u nastavku teksta javnog poziva) – kao i prijedlog rješenja altiernativnog izlaza signala ukoliko ne postoji optika u datoj dvorani*
 2. Financijska ponuda izražena po jediničnoj cijeni za kompletnu produkciju (min. 15 min tv sadržaja vezanog za utakmicu i produkcija i prijenos utakmice 30+30) + HL s uključenim popustima na osnovi produkcije do 60 utakmica Premijer Lige BIH u rukometu u 2022./23.g. (popust izraziti na bazi ukupne količine utakmica)
 3. Dokumentacija kojom se dokazuje da je ponuđač pravno lice s registriranom djelatnošću produkcije tv sadržaja te da je sposoban i solventan za sklapanje ugovora o vršenju predmetnih usluga u postupku nabavke
 4. Izjava (zbirna) o prihvatanju rundown protokola utakmice, poštivanju COVID protokola Rukometnog Saveza BIH i roku važenja uvjeta ponude 30 dana od dana podnošenja ponude.

 

Rider lista i MINIMALNI TEHNIČKI standardi produkcije:

Opis usluge:

Produkcija i ekskluzivni prijenos utakmica Premijer Lige BIH u rukometu i tv sadržaj u ukupnom trajanju od min. 15 minuta vezan za predmetnu utakmicu (ukupno proizvodnja i prijenos min. 75 minuta minuta tv sadržaja po utakmici) putem reportažnih kola (ili prihvatljive alternative) koja mogu da proizvedu HD signal što podrazumijeva minimalno:

Tehnička oprema

minimalno HD:

 

Prateća oprema:Oprema koja se podrazumijeva:

 

Kamere i objektivi/Mikser/

Procesna oprema/Audio:

Min. 4 HD kamera – lanac

1x širokokutni objektiv

1x teleobjektiv

EVS server za replay sa 6 ulaznih kanala

4 ambijentalna mikrofona

1 mikrofon sa pecaljkom

1 mikrofon za izjave

komentatorska pozicija

real-time prateća grafika

 

–       Stativi, komunikacija, beltpacks, motorole, rasvjeta za stand up pozicije, monitor za komentatore, grafiku, studio…

–       Uređaj za slow motion i korištenje tokom prijenosa u full HD kvaliteti

–       Uređaj za replay sa minimalno 4 ulaza za ponavljanje snimaka

–       Uređaj i mogućnost generisanja grafike, uz realizaciju grafičkih elemenata i statistike

–       Uređaj i mogućnost za keyanje (statični crowl, dinamični crowl, pop-up, fade-in/fade-out)

–       Uređaj i mogućnosti insertacije logotipa, wipe-a i grafičkih elemenata

–       Playout uređaj za puštanje reklamnih spotova na poluvremenu utakmica, pri čemu je naručilac usluge dužan dostaviti spotove najmanje 2 dana prije utakmice

–       Minimalno 1x stručna komentatorska pozicija – komentatori sa najmanje dvogodišnjim iskustvom komentarisanja utakmica iz dvoranskih sportova

–       1x reporter za uzimanje izjava aktera na utakmicama

–       Mini studio pored terena za uzimanje izjava uz prethodno odobrenje BH Telecoma (po rundown protokolu za svaku utakmicu) što uključuje minimalno: Press wall brendiran i u bojama BH Telecoma, dvije pozicije/ stolice, štand; (vizual i branding odobren od strane BH Telecoma)

–       Osiguranje testiranja stream-a sa terena najmanje 30 minuta prije zvaničnog početka programa

 

–       Video-audio monitoring

–       video matrica

–       audio matrica

–       switcher

–       oprema za audio efekte

–       multiview

–       kablaža

RUNDOWN PROTOKOL UTAKMICE:

Produkciju je potrebno realizovati prema RUNDOWN PROTOKOLU kako slijedi, a u skladu sa standardima nosioca projekta BH Telecom dd Sarajevo:

Produkcijski standardi prijenosa:

Prijenosi treba da se realizuju uz poštovanje svih standarda kako slijedi:

 

STANDARDI REALIZACIJE I GRAFIČKE OBRADE utakmica Premijer lige BIH u rukometu

(*tokom cijelog prijenosa u donjem desnom uglu se koristi watermark sa zvaničnim logom lige i logo BH Telecom-a)

OTVARANJE PRIJENOSA

 • Uvodni blok reklama i promocija

Prijenos započinje sa ulaznim blokom reklama – max trajanju od 1,5 min

UVODNI STUDIO (total 5 min)

 • Uvodni mini studio – radi su u formi stand up postavke – voditelj koji najavljuje priloge i goste, gosti – izjave trenera obje ekipe kao najava prijenosa – max trajanje 3,5 min
 • Prijelaz između uvodnog mini studija i internacionalnog feeda – max 1 min – marketing (sponzori prijenosa – BH Telecom)*

 

Početak utakmice – INTERNATIONAL FEED

Prijenos počinje minimalno 5 min prije kick offa – u podlozi komentar voditelja uz pratnju GRAFIKE

REDOSLIJED GRAFIČKIH ELEMENATA

 1. Potpis utakmica koja se emituje u prijenosu
 2. Potpis dvorane sa parametrima vremena i slično
 3. Potpis svih parova kola, sa eventualnim rezultatima
 4. Potpis trenutnog stanja na tabeli
 5. Potpis sastava ekipe gostiju sa pregledom svakog imena zasebno
 6. Potpis formacije gostujuće ekipe
 7. Potpis sastava ekipe domaćina sa pregledom svakog imena zasebno
 8. Potpis formacije domaće ekipe
 9. Potpis sudija
 10. Potpis klupe gostujuće ekipe
 11. Potpis klupe domaće ekipe
 12. Potpis trenera gostujuće ekipe
 13. Potpis trenera domaće ekipe
 14. Početak susreta – veliki potpis na sredini ekrana
 15. Grafika rezultata u lijevom gornjem uglu – sadrži domaću i gostujuću ekipu sa podlogama u boji dresova – rezultat – vrijeme igre (dodatak vrijeme sudijske nadoknade) –
 16. Veliki rezultat na sredini ekrana sa vremenom i strijelcima ispisuje se – na svakih 10 min utakmice, na kraju poluvremena, prije početka drugog poluvremena, na kraju utakmice

Kadrovi na otvaranju prijenosa prate nabrojane elemente GRAFIKE:

 • Zastava sponzora na centru terena – obezbjeđuje RS BIH
 • Kadrovi gola ili WIDE SHOT dvorane – za potpise sastava ekipa i formacija timova
 • Izlazak sudije i igrača iz tunela na teren – uzimanje lopte sa sponzorskog stalka – obezbjeđuje RS BIH (PRODUCENT PRIJENOSA DAJE SIGNAL SUDIJI ZA IZLAZAK NA TEREN)
 • Izlazak učesnika prema centru terena
 • Pokretni kadar pozdravljanja igrača ili predstavljanja istih prije početka utakmice (PRILAGODJENO ZA USLOVE COVID 19)
 • Sudijska ekipa – snimak posebno
 • Snimak klupe gostujuće ekipe (uz potpis)
 • Snimak klupe domaće ekipe (uz potpis)
 • Snimak trenera gostujuće ekipe (uz potpis)
 • Snimak trenera domaće ekipe (uz potpis)
 • MARKETING BLOK/ WIPE element MOJA TV – kick off – početak utakmice (max 30 sec) sponzor prijenosa lige (AKO IMA – BH Telecom) – podloga snimak terena
 • Snimak sudije prije početnog zvižduka (PRATI PRODUCENTA KADA DA ZNAK ZA START UTAKMICE)
 • Snimak prvog dodavanja na centru na početku utakmice

POSTAVKA KAMERA

 • Detaljan opis postavke kamera i tehnička specifikacija propisani su standardima BH Telecom dd Sarajevo;

POSTAVKA TONSKE OPREME

 • Detaljan opis postavke tonske opreme propisani su standardima BH Telecom DD Sarajevo

ZAVRŠETAK POLUVREMENA I POČETAK DRUGOG POLUVREMENA

Na kraju prvog poluvremena raspored realizacije je slijedeći:

 • Kadar terena, uz veliki potpis sa rezultatom i strijelcima
 • MARKETING BLOK – kick out – kraj utakmice (max 30 sec) sponzor prijenosa lige (AKO IMA- BH TELECOM)
 • Potpis statistike prvog poluvremena
 • Highlights (HL) prvog poluvremena – max 1 min
 • Široki kadar terena
 • Izjave trenera (ili pomoćnika trenera domaće ekipe) – komentar 1. poluvremena
 • Odjavna špica

PAUZA U POLUVREMENU UTAKMICA (total max 10 min)

 • PROMO BLOK – max 1 min (preporuka promocije sličnog sadržaja – PLBiH)
 • MARKETING BLOK – max trajanje 3 min
 • Razgovori s igračima, trenerima, gostima max. 6 min

POČETAK DRUGOG POLUVREMENA

 • Uvodna špica i povratak u prijenos
 • Kadar terena – potpis velikog rezultata sa strijelcima
 • Snimci izmjena (AKO IH IMA)
 • MARKETING BLOK – kick off – početak utakmice (max 30 sec) sponzor prijenosa lige (AKO IMA)
 • Snimak sudije prije početnog zvižduka (PRATI PRODUCENTA KADA DA ZNAK ZA START UTAKMICE)
 • Snimak prvog dodavanja na centru na početku 2. poluvremena utakmice
 • GRAFIKE: Sastavi ekipa u crowlu – domaćini – gosti

KRAJ UTAKMICE (total 5 min)

Na kraju utakmice raspored realizacije je slijedeći:

 • Kadar terena uz veliki potpis sa rezultatom i strijelcima
 • MARKETING BLOK – kick out – kraj utakmice (max 30 sek) sponzor prijenosa lige (AKO IMA – BH Telecom)
 • Potpis statistike utakmice
 • Highlights (HL) utakmice – max 2 min
 • Široki kadar terena – završni rezultat
 • Izjave trenera – gosti – domaći – komentar utakmice (eventualno najava sljedeće utakmice ili zanimljiv detalj)

*nakon utakmice produkcija na terenu je dužna poslati HL utakmice putem maila na adresu koju definira centralna produkcija

Ukupno trajanje tv sadržaja za produkciju i prijenos: min. 75 min +/- 5 min u ovisnosti od okolnosti.