RFI za izgradnju tipskih rješenja fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio mreže BH Telecoma

BH Telecom poziva zainteresovane Ponuđače koji projektuju, isporučuju, instaliraju, puštaju u rad i održavaju sisteme fotonaponskog napajanja da izraze i dostave informacije u skladu sa zahtjevima ispostavljenim u ovom dokumentu.

Dokument predstavlja zahtjev za dostavom informacija za izgradnju fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio mreže BH Telecom-a.

Kompletan RFI preuzmite na ovom linku

Rok za dostavu informacija je 30.10.2021. godine. (Novi krajnji rok je: 22.11.2021. godine).