JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da može obezbjediti:

  • garantni rok minimalno 72 mjeseca i postgarantni period u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH,
  • postprodajnu servisnu podršku kroz autorizirani servisni centar u Bosni i Hercegovini, po principu „pickup and return“ sa adrese kupca
  • rok servisiranje TV aparata 3 radna dana od dana prijema TV aparata na servis
  • brandiranje pakovanja TV aparata
  • minimalne tehničke karakteristike TV aparata

 

Veličina i tip displeja32“ Direct LED
Rezolucija1366 x 768
TunerDVB-T/T2/C/S2/S
DVB-T2 codecH.264, H.265
PovezivanjeHDMI x3, USB x1, RF ulaz, LNB ulaz, Kompozitni AV ulaz, CI, Digital audio izlaz SPDIF (koaksijalni)
HDMI – standardiCEC, ARC
Formati reprodukcije slikeJPG, PNG, BMP
Formati reprodukcije zvukaMP3, M4A, AAC, WMA, WMA PRO, AC3 (video only), LPCM (audio only)
Formati reprodukcije video zapisaMP4, MKV, AVI, MPG, MOV, DAT, VOB, RM, RMVB,TS
Dodatne mogućnostiHotel Mode, HW kontrolno dugme, PVR, EPG, Višejezični OSD
Godina proizvodnje2021. godina

Ovlašteni distributer je dužan dostaviti:

  • Pismo proizvođača kojim se potvrđuje da je autorizirani distributer ovlašten za distribuciju i prodaju TV i proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine u 2021. godini
  • Cjenovnik sa detaljnim tehničkim karakteristikama modela TV aparata
  • Izjavu kojom se obavezuje da će uređaje koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu DDP – centralna skladišta regionalnih direkcija BH Telecom (Incoterms 2010)
  • Ukoliko dobavljač nije autorizovani/ovlašteni serviser a ugovorio je servisnu podršku sa trećim pravnim licem, koje je autorizovani/ovlašteni serviser terminalnih uređaja, dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača ponuđenog branda za pružanje servisne podrške, a sa kojim je ponuđač ugovorio servisnu podršku, pod punom moralnom, materjalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun ponuđača, vršiti servis uređaja u skladu sa Servisnim ugovorom.

Dobavljač koji za autorizovani servis bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po Servisnom ugovoru.

Svi dokumenti trebaju biti originalni i potpisani od strane ovlaštene osobe te prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača. 

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: ”Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox  – ne otvaraj!” 

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 5 radnih dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-mail adrese: dino.svraka@bhtelecom.ba.