Javni poziv – QoS testiranje servisa sa kraja na kraj i testiranje roaming usluga BH Telecoma

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI za implementaciju novog i/ili nadogradnju postojećeg sistema BH Telecoma za aktivna QoS testiranja servisa sa kraja na kraj i testiranje roaming usluga BH Telecoma.

Cilj RFI-a je da se prikupe detaljne informacije u vendorima, rješenjima i opremi koja se može naći na tržištu, a radi kvalitetnog planiranja eventualne nabavke predmetnog rješenja.

Sve zainteresovane kompanije trebaju poslati mail u kojem će pokazati interes za predmetni projekat na slijedeće adrese, nakon čega će dobiti kompletan RFI dokument:

Amela Kubur (email: amela.kubur@bhtelecom.ba);

Slavenko Popović (email: slavenko.popovic@bhtelecom.ba);

Krajnji rok za dostavu svih odgovora na RFI je 17.07.2021. godine.

Naglašavamo da kompletna procedura RFI ne obavezuje BH Telecom za nabavku i implementaciju bilo kojeg od ponuđenih rješenja, niti obavezuje da se ponuđena rješenja moraju planirati ili implementirati u bilo kojem obliku u budućnosti u BH Telecomu.