JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

RASHODOVANA VOZILA

LOT – 1  Teretno motorno vozilo FIAT DOBLO;

Količina: 3 komada

Godište: 2006

Početna prodajna vrijednost –  7.000 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja kaucije – 7.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 15 radnih dana;  priručno skladište Telecom Inženjering Sarajevo

LOT – 2  Putničko motorno vozilo ŠKODA FABIA COMBI CLASSIC 1.9 SDI;

Količina: 5 komada

Godište: 2005 godina

Početna prodajna vrijednost – 20.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja kaucije – 20.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 15 radnih dana; skladište Tuzla

LOT – 3  Putničko motorno vozilo VOLKSWAGEN POLO 1.9 SDI;

Količina: 4 komada

Godište: 2007×3, 2008×1

Početna prodajna vrijednost – 15.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja kaucije – 15.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 15 radnih dana; priručno skladište Telecom inženjering 

LOT – 4   Teretno motorno vozilo FORD TRANSIT; 2.4 D;

Količina: 2

Godište: 2006

Početna prodajna vrijednost – 7.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja kaucije – 7.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 15 radnih dana; skladište Mostar i Bihać 

LOT – 5  Putničko motorno vozilo VW PASSAT; 2.0 TDI;

Kilometraža: 156.180 km

Godište: 2008

Početna prodajna vrijednost – 8.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja kaucije – 8.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 15 radnih dana; priručno skladište Telecom inženjering

LOT – 6 Teretno motorno vozilo VOLKSWAGEN CADDY 2.0 SDI;

Kilometraža: 158.900 km

Godište: 2007

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Visina i način polaganja kaucije – 3.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 15 radnih dana; priručno skladište Telecom inženjering 

LOT – 7 Teretno motorno vozilo FORD VAN SWB; 1.8 D;

Kilometraža: 148.765  km

Godište: 2008

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Visina i način polaganja kaucije – 3.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 15 radnih dana; skladište Zenica

LOT – 8  Putničko motorno vozilo DACIA DUSTER 1.5 DCi; ( havarisan)

Kilometraža: 11.858 km

Godište: 2018

Početna prodajna vrijednost – 7.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja kaucije – 7.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 15 radnih dana; priručno skladište Telecom inženjering

LOT – 9  Elektricni viljuskar HYUNDAI HB15E  (neispravan)

Godište: 2012

Početna prodajna vrijednost –  2.500 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Visina i način polaganja kaucije – 2.500,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 15 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići 

OSTALA SREDSTVA

LOT – 10  Kontejner pretvoren u stambenu jedinicu

Početna prodajna vrijednost –  2.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Visina i način polaganja kaucije – 2.000,00 KM –  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 15 radnih dana;  Bukovik 

                                                                           II

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovanih sredstava Društva Alipšain most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom u terminu od 09.00 – 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu. 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na slijedećim lokacijama:

 • Prirucno skladište rashodovane opreme Telecom inženjering, Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo
 • Skladište rashodovane opreme Alipašin most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, Sarajevo
 • Skladište Bihać -Vedro polje, Ivana Franje Jukića bb
 • Skladište Zenica, Zgrada Pošte, Bulevar Kralja Tvrtka br.2
 • Skladište Mostar, Sjeverni logor, Maršala Tita bb,
 • Skladiste Tuzla, Bosanska poljana b.b.

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava koja je imenovana od strane direktora Izvršne direkcije za pravne poslove i upravljanje organizacijom Društva Rješenjem broj: 03-16-75333-8/20 od 23.09.2020. godine. 

III.

 • Način prodaje:
 • Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT- 6,7,9,10
 • Pismeno javno nadmetanje za LOT-1,2,3,4,5,8 
 • Depozit / garancija za ozbiljnost ponude: 
 • Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 (odnosi se na ponuđače – pravna i fizička lica) u iznosu od 100% početne prodajne vrijednosti LOT-a na kojem učestvuje. 
 • Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom odnosno zadržavanjem iznosa depozita u visni postignute kuporodajne cijene.
 • Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz obostrani potpis otpremnice / zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadnu reklamaciju.
 • Povrat uplaćenih sredstava koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući / transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita.
 • U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude (depozit), a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.
 • Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

IV.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju / licitaciji za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovog javnog poziva se trebaju predati na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa upisanim podacima o ponuđaču i naznačenim brojem LOT-a/ova za koje učestvuje sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 21748/21-1 (NE OTVARATI!)“, najkasnije do srijede 17.03.2021.godine do 10:00 sati (za sve LOT-ove)

 • Prijave koje na Protokol BH Telecom-a d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

Prijava treba da sadrži:

 1. prijavu sa upisanim iznosom incijalne ponude/ cijene za svaki LOT,
 2. lične i kontakt podatke o ponuđaču (ime i prezime / naziv firme, adresa, telefon, fax, e-mail)
 3. podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,
 4. ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj (za pravna lica) – ovjera Opština,
 5. ovjerenu kopiju lične karte (za fizička lica) – ovjera Opština,
 6. potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,
 7. potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana – ovjera Opština,
 8. potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude (30 dana) – ovjera Opština,
 9. dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije) – Uplatnica, 

Javno nadmetanje će se obaviti u ponedjeljak 22.03.2021.godine u 10:00 sati (za sve LOT-ove), u upravnoj zgradi Društva – Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Sala za sastanke, V sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

 • Prisustvovanje na javnom nadmetanju dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima uz obavezno pridržavanje svih važećih epidemidemioloških mjera.                                                           
 • U sali može biti prisutno samo jedno lice ispred svakog ponuđača.