PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Službi za korisničke aplikacije i servise, Direkcije za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 23.02.2022. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na radnom mjestu kako slijedi:

  • Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu.