Olimpijski muzej Sarajevo i BH Telecom omogućili besplatnu posjetu muzeju za 1000 učenika u Sarajevu

Olimpijski muzej Sarajevo i BH Telecom s ponosom najavljuju početak kulturne saradnje. Projekt je vezan za poticanje učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo na što veći odziv na posjetu Olimpijskom muzeju i učenju o duhu olimpijskog Sarajeva. Konačni cilj ovog projekta je uvođenje posjete Muzeju u osnovni obrazovni program svih škola u Kantonu Sarajevo.

 

Osnovna koncepcija ponovo otvorenog Olimpijskog muzeja Sarajevo je da kroz sport i umjetnost prezentira duh olimpizma, olimpijske vrijednosti, kreativnosti, mladost i ostale pozitivne tekovine ovog događaja.

Kroz segment sporta u Muzeju je prikazana kandidatura, priprema, organizacija i realizacija XIV ZOI u Sarajevu, a kroz segment umjetnosti Mapa svjetske grafike „Art and Sport” sa djelima svjetskih umjetnika kao što su Andy Warhol, Henry Moor, Michelangelo Pistoletto, kao i kolekcija savremenih umjetnika BiH, među kojima su djela Mersada Berbera, Boška Kućanskog, Afana Ramića, Maria Mikulića, Mehmeda Zaimovića, i drugih umjetnika.

 

Mladi naraštaji od muzeja očekuju zabavu, edukaciju, društvenu interakciju, interaktivnost s muzejom i izloženim predmetima. Dio muzeja to je već prepoznao i posjetioci već mogu uživati u korištenju različitih interaktivnih tehnologija koje muzej koristi za ostvarenje edukativnih ciljeva.

BH Telecom je prepoznao važnost ovog zanimljivog edukativnog projekta te pružio maksimalnu podršku u radu Olimpijskog muzeja.

Ovaj projekt ima višestruku korist za promociju obrazovanja, sporta i umjetnosti grada Sarajeva, Kantona Sarajevo, kao i cijele BiH.