BH Telecom omogućava pristup Data Centru kompanijama čiji su podaci ugroženi

poplave

BH Telecom kao društveno odgovorna kompanija na raspolaganje stavlja svoje resurse pravnim licima kako bi lakše prevazišli probleme uzrokovane poplavama.

Svim pravnim licima kojima je potrebna pomoć omogućavamo pristup profesionalnom Data Centru BH Telecoma u kojem ista mogu koristiti sljedeće usluge i servise:

– virtuelne servere prema specifikacijama korisnika

– Back up servise

– Cloud Call Centar

– Cloud Fax

Za prethodno navedene servise BH Telecom osigurava korištenje istih bez naplate u periodu od mjesec dana.

Uz prethodno navedene resurse, BH Telecom na raspolaganje stavlja i svoje ljudske kapacitete koji će putem savjetodavnih i konsultantskih usluga pomoći pravnim licima u migriranju i podizanju potrebne infrastrukture.

Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate: mvk.sarajevo@bhtelecom.ba

BH Telecom. Moja priča