11. godina saradnje BH Telecoma sa Kamernim teatrom Sarajevo

2021. godina će biti jedanaesta godina saradnje BH Telecoma sa Kamernim teatrom 55 Sarajevo, teatarskom kućom osnovanom 1955. godine, koja je sa svojim umjetničkim rezultatima i radom generacija umjetnika odavno postala veoma važan element teatarskog, kulturnog i duhovnog života u BiH.

Kamerni teatar 55 je prevazišao granice BiH kao teatar visokih umjetničkih standarda sa izuzetnim glumačkim ansamblom.

Za ovu godinu BH Telecom planira nastavak saradnje sa još nekoliko bh. pozorišta, Narodnim pozorištem Sarajevo, Pozorištem mladih, Narodnim pozorištem Tuzla, Narodnim pozorištem Mostar i drugim, zatim sa organizatorima značajnih filmskih festivala i manifestacija, poput Sarajevo Film Festivala, MESS-a, te organizatorima renomiranih muzičkih manifestacija i festivala, koji bh.građanima, svojoj publici, svake godine nude izvrstan i raznovrstan program.

BH Telecom tako nastavlja i ove godine da pruža podršku, u skladu sa mogućnostima,  brojnim subjektima koji postižu  izuzetne rezultate u oblasti kulture i umjetnosti.

BH Telecom je uvijek rado podržavao i podržavat će projekte koji promoviraju pozitivne vrijednosti, a bezbroj je takvih primjera i u bh. kulturi. Stoga će društvena odgovornost BH Telecoma svakako biti jedan od prioriteta i u budućem radu kompanije.