Sjećanje na Jovana Divjaka

Povodom smrti Jovana Divjaka, bivšeg generala Armije BiH i nosioca velikog broja priznanja za društveno – koristan i humanitarni rad

„OBRAZOVANJE JE NAJJAČE ORUĐE U MENJANJU SVETA…“

General Jovan Divjak, nosilac velikog broja priznanja za društveno – koristan i humanitarni rad,  je bio jedan od osnivača i inicijatora ideje o stvaranju Udruženja “Obrazovanje gradi BiH”. 

U to Udruženje je general Divjak ugradio svoj životni rad i sebe.

Bio je na  čelu Udruženja punih 27 godina.

Filantropska ideja je bila i ostala vodilja ovog Udruženja. I gospodina Divjaka, našeg prijatelja, koji je od 1994. godine neumorno radio na ostvarenju misije „Djeca žrtve rata su naša trajna briga“.  

Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ tako već skoro tri decenije iz godine u godinu pruža moralnu i materijalnu podršku učenicima i studentima, da putem kvalitetnog i potpunog obrazovanja postanu korisni članovi bh.društva.

Gospodin Divjak je u jednom intervjuu 2016. godine godine poručio da to radi jer zna da je „Obrazovanje najjače oruđe u menjanju sveta“.

Mi u BH Telecomu se slažemo s tim.

Zato godinama podržavamo rad Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“, kao i mnoge druge projekte u obrazovanju i nauci, ali i sportske, kulturne i humanitarne projekte i aktnosti, koje doprinose boljitku života građana i razvoju bh. društva.