Trenutno pregledate: Generalna direkcija

Nabavke generalne direkcije

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA SANACIJE KONTEJNERA I OGRADA NA LOKACIJAMA BS KRČEVINA, KRUČICA, GOLJESNICA, BOSANSKI BROD, KOSOVA, PUTOVIĆI, ROŠČEVINA, ROVINE, STRIJEŽEVO, TUŠNJIĆI, ZAVIDOVIĆI CENTAR

Broj nabavke: 16051/24 JS (4830) Predmet nabavke: „Sanacija kontejnera i ograda na lokacijama BS Krčevina, Kručica, Goljesnica, Bosanski Brod, Kosova, Putovići, Roščevina, Rovine, Striježevo, Tušnjići, Zavidovići centar“ […]

Saznaj više