Novi update mobilne aplikacije BH Telecoma donosi lakoću pregleda i aktivacije

Svi mobilni korisnici BH Telecoma, bez obzira na vrstu paketa usluga besplatno mogu koristiti aplikaciju Moj BH Telecom, te su funkcionalnosti aplikacije prilagođene svakom pojedinačnom paketu usluga.

Aplikacija trenutno omogućava sljedeće funkcionalnosti:

– za postpaid korisnike: 

 • trenutna potrošnja unutar paketa
 • trenutna potrošnja izvan paketa
 • detaljan listing aktivnosti
 • iznos neplaćenih računa
 • pregled najbrojeva
 • stanje otplate kupljenog uređaja
 • slanje kredita prema Ultra korisnicima
 • pregled izvršenih nadopuna
 • aktivacija dokupa dodatnih usluga (dokupi interneta) – NOVA FUNKCIONALNOST

– za prepaid korisnike: 

 • stanje kredita
 • status priključka
 • pregled najbrojeva
 • detaljan listing aktivnosti
 • slanje kredita prema Ultra korisnicima
 • pregled izvršenih nadopuna
 • aktivacija dokupa dodatnih usluga (dokupi interneta, razgovora i poruka) – NOVA FUNKCIONALNOST

Prikaz informacija se može razlikovati u zavisnosti od tipa i sadržaja korisničkog paketa (Extra, Ultra, NoLimit, MojM, TopTim, Combo, Student, Teen).

Aplikacija je trenutno dostupna na Google Play store-u