Novi, najpovoljniji paketi za vaša putovanja

Za korištenje mobilnog interneta u roamingu izaberite jedan od tri nova, superpovoljna Travel NET paketa BH Telecoma!

 Novi Travel NET paketi BH Telecoma korisnicima omogućuju još niže cijene mobilnog interneta u roamingu!

Novi paketi: Travel NET2,  Travel NET3 i Travel NET4 imaju određenu količinu mobilnog interneta i ne mogu se koristiti za govor ili SMS. Nakon iskorištenja uključenog mobilnog interneta iz paketa, korisnik nastavlja  korištenje mobilnog interneta po povoljnoj cijeni, sve do isteka roka važenja paketa.

Novi Travel NET paketi se mogu koristiti u mrežama svih operatora u zemljama koje su navedene na spisku destinacija.

Naziv paketa Sadržaj Trajanje Cijena sa PDV
Travel NET2 – 3 dana 1 GB 3 dana 7 KM
Zemlje u kojima se paket može koristiti:

Austrija, Hrvatska, Italija, Mađarska, Njemačka, Slovenija

Cijena saobraćaja nakon potrošnje uključenog iznosa: 0,0068 KM/MB; obračunska jedinica: 10 kB
Naziv paketa Sadržaj Trajanje Cijena sa PDV
Travel NET3 – 7 dana 1 GB 7 dana 14 KM
Zemlje u kojima se paket može koristiti:

Austrija, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija

Cijena saobraćaja nakon potrošnje uključenog iznosa: 0,0137 KM/MB; obračunska jedinica: 10 kB
Naziv paketa Sadržaj Trajanje Cijena sa PDV
Travel NET4 – 7 dana 1 GB 7 dana 20 KM
Zemlje u kojima se paket može koristiti:

Armenija, Australija, Bahrein, Gana, Izrael, Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Katar, Kazahstan, Kina, Kirgistan, Kongo, Kuvajt, Makao, Malezija, Mozambik, Novi Zeland, Pakistan, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Tajland, Tanzanija, Ujedinjeni Arapski Emirati

Cijena saobraćaja nakon potrošnje uključenog iznosa: 0,0195 KM/MB; obračunska jedinica: 10 kB

Novi Travel NET paketi su kreirani za korisnike koji su zainteresovani isključivo za korištenje interneta. Korištenje mobilnog interneta se može pratiti u realnom vremenu tako da u svakom trenutku imate uvid u stanje iskorištenosti paketa.

 Travel NET2 paket trajanja 3 dana je idealan izbor za  korisnike koji borave u inostranstvu kraće, turistički, poslovno ili privatno.

Novi nazivi postojećih Travel paketa od 26.decembra

Postojeći paketi Travel Balkan NET, Travel Evropa i Sjeverna Amerika i Travel World dobijaju nove nazive nazive Travel Net ili Travel Mix, prema vrsti paketa:

Postojeći/stari naziv Travel paketa Novi naziv Travel paketa
Travel Balkan NET 5 dana Travel NET1 – 5 dana
Travel Balkan NET 10 dana Travel NET1 – 10 dana
 
Travel Evropa i Sjeverna Amerika 7 dana Travel Mix1 – 7 dana
Travel Evropa i Sjeverna Amerika 10 dana Travel Mix1 – 10 dana
Travel Evropa i Sjeverna Amerika Pro Travel Mix1 – Pro
 
Travel World 10 dana Travel Mix2 – 10 dana
Travel World 30 dana Travel Mix2 – 30 dana
Travel World Pro Travel Mix2 – Pro

Travel Mix paketi

Travel Mix paketi uključuju korištenje mobilnog interneta, govorne usluge i SMS-a. Cjelokupan iznos naknade za aktivaciju može se utrošiti na različite vrste saobraćaja po cijenama koje važe za dati Travel Mix paket.

Nakon potrošnje uključenog iznosa sve do isteka roka upotrebe primjenjuju se povoljne cijene roaming saobraćaja za dati Travel Mix paket.

Travel NET paketi

Travel NET paketi u cijeni naknade uključuju određenu količinu mobilnog interneta.

Nakon iskorištenja saobraćaja uključenog u paket mobilni internet se naplaćuje po povoljnoj cijeni sve do isteka roka važenja paketa.

 Odaberi svoj Travel paket!