Mirni na put

U Meki i Medini i bilo gdje tokom boravka u Saudijskoj Arabiji, koristite mrežu STC Saudijska Arabija i iskoristite izuzetne pogodnosti:

•                    pozivi prema mrežama u BiH i Saudijskoj Arabiji, po minuti – 0,70 KM

•                    pozivi prema ostalim zemljama u svijetu, po minuti – 2,80 KM

•                    slanje SMS poruke – 0,20 KM

•                    mobilni internet – po 1 MB – 0,15 KM

•                    prijem/primanje dolaznih telefonskih poziva, po minuti – 0.30 KM

Akcijske cijene su iskazane sa PDV-om i vrijede samo u mreži operatora STC Saudijska Arabija u periodu  od 15.7 do 14.9.2018. Savjetujemo da ručno odaberete ovu mrežu, jer su cijene za korisnike mobilne mreže BH Telecoma u drugim mrežama u Saudijskoj Arabiji u istom periodu znatno veće po redovnom cjenovniku.

 

Moja priča.