Proširenje uplink kapaciteta na uređaju GRACANICA_JUG_2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.06.2022. godine u tereminu od 05:00 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga BH Telecoma na pojedinim područjima Gračanice (RD Tuzla). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.