Zamjena Ericsson DSLAM uređaja Bukov Do (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 23.12.2021. godine, uperiodu od 09:00 do 13:00 sati, dolaziti do smetnji u radu usluga BH Telecoma na području naselja Bukov Do (RD Zenica).

Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.