Restart uređaja ASR920_PE_KLADANJ, ASR920_PE_MEHURICI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na područjima naselja Kladanj i Mehurići (RD Tuzla) Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.