Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 392917/21

Vezano za nabavku tonera, fotokonduktora, tinti, print glava i ribona za štampače proizvođača Lexmark, Epson, Konica Minolta, HP i Canon, broj 392917/21 koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, ovim putem vas obavještavamo da se prolongira rok za dostavu ponuda.

Novi rok za dostavu ponuda u predmetnoj nabavci je 26.11.2021.godine do 14:00 sati na Protokol BH Telecoma d.d Sarajevo (ul. Franca Lehara br.7, 71 000 Sarajevo)

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.