Zamjena Ericsson DSLAM uređaja (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dolaziti do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim područjima u RD Zenica:

Ligatići 23.07. od 9-13 sati

Pogar 28.07. od 8-12 sati

Dabravine 29.7. od 8-15 sati

Grajani 30.7. od 8-12 sati

Strica 30.7. od 13-17 sati

Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.