Instalacija uređaja SUNJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.06.2021. godine, u terminu od 06:00 do 08:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na podruičju naselja Sunje, Bradina, Podorašac, Brđani (RD Mostar) Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.