Održavanje opreme – zamjena uređaja Kraljeva Sutjeska

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.05.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na pojedinim područjima općina: Kakanj i Vareš. Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.