Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.05.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima: Ceravci (RD Bihać), Blažuj (RD Sarajevo), Zalik (RD Mostar), JOT (RD Zenica), te dana 27.05.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati na područjima: Donji Vakuf (RD Travnik), Branilaca Grada (RD Zenica), Dobrinja 3 (RD Sarajevo), Bastra (RD Bihać), Zalik (RD Mostar) . Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.