Preseljenje RR linkova na novi stub (TKC Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15. i 16.04.2021.godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu BH mobile mreže na područjima Bihaćka Pivovara, Sirkovine, Sokolac, Maskara, Pokoj, Ljutoč (RD Bihać). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.