Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.04. 2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima: Domoinvest, Vrelo Bosne (RD Sarajevo), Kula (RD Travnik), Jelovo Brdo, Tuzlanka (RD Tuzla), Modrinje (RD Zenica), te dana 22.04.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati na područjima: Stari Vitez (RD Travnik), Kosci Tetima, Živinice Novi Grad (RD Tuzla), Goduša, Poljice (RD Zenica). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.