Prekid saobraćaja na RR relaciji BS Klašnice – BS Devetine

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.03.2021.godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu BH mobile mreže na područjima Devetine, Boškovići, Potočani, Dušanovo, Aleksandrovac, Vilusi (RD Zenica). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.