Prekid saobraćaja na RR relaciji BS Dolovi – BS Paklenik

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.03.2021.godine, u terminu od 10:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima Paklenik, Ajdinovići, Lišci, te u dijelu Olova. Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.