Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.03. 2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima: Husino (RD Tuzla), Jelaske, Vukotići, Donja Vraca (RD Zenica), Žegar (RD Bihać), Hrenovica (RD Goražde), te dana 25.03.2021. godine na područjima: Gornja Lipnica (RD Tuzla), Starina, Pepelari, Borovica (RD Zenica), Ovčari (RD Mostar) Nahorevo (RD Sarajevo). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.