Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.03. i 18.03.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima: Pritoka (RD Bihać), Hadžića Brdo (RD Goražde), Podgorani (RD Mostar), Blatuša, Očevija, Petrovići (RD Zenica), Snježnica, Srednja Lipnica (RD Tuzla). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.