Adtran migracija H248 na SIP

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.03.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima: Bjelaj, Vrtoče (RD Bihać), Prača (RD Goražde), Strižrvo (RD Mostar), Ahatovići (RD Sarajevo), Vitovlje (RD Travnik), Husino (RD Tuzla), Slapna Gora (RD Zenica). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.