Prekid saobraćaja u objektu Glogošnica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.02.2021.godine, u terminu od 00:00 do 04:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma na području naselja Glogošnica (RD Mostar). Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.