Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga BH Telecoma

Unapređenje u ponudi usluga za poslovne korisnike

Obavještavamo korisnike da se od 22. septembra 2022. godine omogućava uključenje BH Telecom Cloud Computing usluge u Biz izbor.

Uključenjem u Biz izbor, korisnik ostvaruje pogodnost popusta na mjesečnu fakturu za BH Telecom Cloud Computing uslugu (uz izuzeće određenih stavki), u iznosu:

  • 5% – za slučaj Biz izbor ugovora na period od 12 mjeseci
  • 10% – za slučaj Biz izbor ugovora na period od 24 mjeseca.

Ostale detaljne informacije su dostupne u Cjenovniku BH Telecoma na web stranici  www.bhtelecom.ba, na prodajnim mjestima BH Telecoma i putem besplatnog info telefona za poslovne korisnike 1322.